"Fashion is a world without rules. It is a land where freedom of all rules, frameworks are discarded" - Alexander Wang


18.8.12

Tập guitar "Bản tình ca mùa đông"Xem cách tự học đệm hát guitar căn bản nếu bạn chưa biết tí tị tì ti... gì về guitar nhé

còn đây là tab của hocdan.com
tập theo mấy video trên thì ko cần phải dùng phần mềm guitarpro
ok phần intro rồi giờ chỉ cần ráp lời vào rải nữa là đi kua trai được rồi. hí hí...

No comments:

Post a Comment

My photo
Ho Chi Minh city, Phu Nhuan, Vietnam
Hi every one Become a helper to help girls can be confident also express yourself and inspiration is my art work... I'd love talking abt art, beauty, fashion, photography, makeup, DIY, business, inspire, painting,...

recommend book