"Fashion is a world without rules. It is a land where freedom of all rules, frameworks are discarded" - Alexander Wang


30.6.11

Graduated !!!

I am very happy in graduation day, the flowers, good wishes... from everyone, can not be described in words... OMG


13.6.11

Becoming a designer #3: Continue my dream and the health is gold

In reality never do what we want, now after I graduated from business I have to continue to make the dream is reality. With the current conditions in poor health, no money, the ability to draw and sew also missing, sometimes I feel tired and hopeless, but each day wake up looking forward to making clothes that other people will buy and wear its always around in my mind.


Currently I'm back home with my family for a few months to have better health and think about  apply for a job where in order to continue to work and learn about fashion. If I still intend to move to HCMC then my health will become increasingly worse cause the weather is very hot in here, in addition more difficult for a newcomer like me find a job, so maybe I should continue in DaLat city to study and business in this field. Maybe my job will relate to fashion to have experience, in addition to still be able to participate in short courses in fashion in HoChiMinh City, 300km from Dalat city. At least I have not to abandon the dream of becoming a designer, hopeful it's not a bad idea.


Write out of this post just to remind the importance is your health, your family and those who are interested in fashion can see clearly the implementation process and my thoughts, hopes it will be useful.


PS. Later this month I will officially be recognized by the university, very happy after 4 years of hard work have resulted.

..........................................................................................................................................

Thực tế ko bao giờ chiều lòng những ước muốn của chúng ta, bây giờ sau khi tốt nghiệp ngành kinh doanh  mình phải tiếp tục làm sao để biến ước mơ thành hiện thực... Với những điều kiện trong hiện tại sức khoẻ không tốt, tiền chưa có, khả năng về vẽ và may cũng thiếu, nhiều lúc mình cảm thấy mệt mỏi và vô vọng, nhưng mỗi ngày thức dậy mong muốn được làm ra những bộ quần áo mà người khác sẽ bỏ tiền ra mua và mặc cứ quanh quẩn trong đầu.

Hiện tại mình đang trở về nhà với gia đình khoảng vài tháng để sức khoẻ khá hơn và suy nghĩ xem mình nên xin một công việc ở đâu để tiếp tục vừa làm vừa học về thời trang. Nếu tiếp tục ý định chuyển tới HCMC thì sức khoẻ của mình sẽ ngày càng tồi tệ hơn vì thời tiết ở đây rất nóng, hơn nữa xin việc lại rất khó đối với một người mới như mình, vì thế có lẽ mình nên tiếp tục ở ĐaLat để tự học và kinh doanh trong lĩnh vực này. Có thể trước tiên chỉ là những công việc có liên quan tới thời trang để giúp mình có thêm kinh nghiệm ngoài ra vẫn có thể tham gia các khoá ngắn hạn về thời trang ở HCMC, cách Dalat 300km. Ít nhất là mình vẫn chưa từ bỏ ước mơ trở thành nhà thiết kế, hy vọng đó là ý tưởng không tồi.

Viết ra những điều này chỉ để nhắn nhủ rằng hãy biết quý trọng sức khoẻ của mình và những ai quan tâm đến thời trang có thể thấy được rõ ràng quá trình thực hiện và suy nghĩ của mình, hy vọng nó sẽ có ích.

PS. Cuối tháng này mình sẽ chính thức được nhận bằng đại học, rất vui sau 4 năm chăm chỉ đã có kết quả.


My photo
Ho Chi Minh city, Phu Nhuan, Vietnam
Hi every one Become a helper to help girls can be confident also express yourself and inspiration is my art work... I'd love talking abt art, beauty, fashion, photography, makeup, DIY, business, inspire, painting,...

recommend book